Esmaabikoolitus

Korraldame NDL ja PADI organisatsioonide esmaabikursuseid,
mis on vastavusse viidud Eesti Punase Risti poolt koostatud esmaabi põhikursusega ning

aluseks on EV sotsiaalministeeriumi määrus nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” ning sotsiaalministeeriumi määrus nr 63 (19.06.2001) “Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele”.

. Lisaks sellele, et esmaabikursused on huvitavad ja vajalikud meile kõigile, võivad kursusel saadud oskused olla otsustava tähtsusega nii mõneski olukorras! Kursus lõpeb osalejate teadmiste kontrolliga, mille läbimist kinnitab väljastatud tunnistus ja rahvusvahelise kehtivusega sertifikaat.

Esmaabiandjate väljaõppe 16-tunnine õppekava:
Kursus koosneb kahest osast: Esmane abistamine ja teisejärguline abistamine

Esimene osa sisaldab: sündmuskoha hindamist, kaitsevahendite kasutamist, esmast kannatanu seisundi hindamist, kunstlikku hingamist, ühe päästjaga kaudne südamemassaž täiskasvanule, tõsiste verejooksude peatamine, šoki vältimine ja kontrolli all hoidmine, käitumine selgroovigastuste puhul, lämbuva täiskasvanu abistamine, esmaabi hapniku võimaldamine

Teine osa sisaladab: vigastuste hindamist, haiguse hindamist, sidumist ja nihestuste ning luumurdude lahastamist.

Kursusel õpitu kontrollimine
Iga teema kohta vaadatakse kursusel videot, kuulatakse loengut ning praktiseeritakse instruktori juhendamisel. Kõik saavad olla kannatanud, abiandjad.

Lisainfo: Kursust võib tellida ka firmasisese koolitusena (miinimum osalejate arv 6 in). Grupi optimaalne suurus on 10 inimest.

Kursuse pikkuseks on 16 akadeemilist tundi.

Vastavalt EV Sotsiaalministeeriumi määrusele on alates 2010 aastast muutunud esmaabikoolituse läbiviimise kord.

16-tunnine esmaabikoolitus koosneb:

  • 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd – teoreetilise materjali õppimine
  • 10 akadeemilist tundi auditoorset tööd, mis sisaldab teoreetilist ja praktilist osa.

Kursuse toimumise aeg ja koht on kokkuleppel Teiega!

Hind: 65EUR.- (NDL MFA või PADI EFR  litsents), gruppidele hinnasoodustus

Hind: 55EUR.- (EV Sotsiaalministeeriumi määrusele vastava koolituse tunnistus), gruppidele hinnasoodustus

Algavad koolitused

[eventslist type=”cardExpand” width=”900″ categories=”4″ events=”upcoming”]

Tekkis küsimus

Küsimuste korral võite meiega julgelt ühendust võtta.

Oma küsimus saada meile aadressil info@sukeldumisklubi.ee või info@sukeldumisklubi.ee.

Tekkis küsimus?

Küsimuste korral võite meiega julgelt ühendust võtta.

Kontaktivõimalused