TDI koolitused

Eesmärk: kursuse läbimine annab põhjalikud teadmised ja oskused sukeldumiseks õhuga kuni 39 meetri sügavusele ja on eelduseks edasiste kursuste läbimisel. Kursus keskendub sügavsukeldumise planeerimisele, varustuse valikule ja vajalike oskuste harjutamisele.

Eeldused kursusele pääsemiseks: AOWD sertifikaat, vähemalt 10 logitud sukeldumist, minimaalne vanus 15 eluaastat.

Kursuse sisu: nelja tunnine teoorialoeng, vähemalt üks basseinitreening ning minimaalselt neli avaveesukeldumist, millest kaks vähemalt 30 meetri sügavusele. Sügavsukelduja kursust võib kombineerida Advanced Nitrox Sukelduja kursusega.

Hind: 165.- EUR

Eesmärk: kursuse läbimine annab põhjalikud teadmised ja oskused Nitroxi segude EANx 21%-50% kasutamisest hobisukeldumises. Kursuse edukalt läbinu oskab valida vajaliku varustuse lahenduse tulenevalt sukeldumise eesmärgist ja objektist. Oskab planeerida sukeldumisi sügavusele kuni 42 meetrit ja tunneb dekompressiooni protseduuri aluseid.

Eeldused kursusele pääsemiseks: EANx Diver, AOWD ja IANTD Deep Diver sertifikaat ning vähemalt 30 logitud sukeldumist. Minimaalne vanus 15 eluaastat.

Kursuse sisu: Kursus koosneb ca 16 tunnisest teoorialoengust, basseini- ja avaveepraktikast. Basseinipraktika käigus õpitakse lahendama erinevaid ohuolukordasid ja varustuse kasutamist. Kursuse raames tehakse vähemalt kuus avaveesukeldumist, millest kolm sügavamale kui 30 meetrit

Hind: 325.- EUR

Eesmärk: kursuse läbimine annab teadmised ja oskused sukeldumiseks kuni 54 meetri sügavusele. Kursuse läbinu oskab kasutada, tulenevalt sukeldumise eesmärgist ja kestvusest, EANx hingamisgaase põhjaseguna. Dekompressiooni seguna õpitakse kasutama rikastatud õhku kuni puhta hapnikuni ning tundma dekompressiooni protseduuri.

Eeldused kursusele pääsemiseks: Advanced EANx Sukelduja sertifikaat, vähemalt 100 logitud sukeldumist, millest 30 on  sügavamale kui 27 meetrit. Minimaalne vanus 18 aastat.

Kursuse sisu: Kursus koosneb ca 12 tunnisest teoorialoengust, basseini- ja avaveepraktikast. Basseinipraktika käigus õpitakse lahendama erinevaid ohuolukordasid ja varustuse kasutamist. Kursuse raames tehakse vähemalt neli avaveesukeldumist, millest kaks sügavamale kui 39 meetrit.

Hind: 485.- EUR

Eesmärk: kursuse läbimine annab teadmised ja oskused sukeldumiseks kuni 60 meetri sügavusele. Kursuse läbinu oskab kasutada põhjaseguna heeliumi baasil normoksilisi Trimix hingamissegusid. Dekompressioonigaasina kasutatakse erinevaid EANx segusid kuni 100%-lise hapnikuni ning õpitakse tundma dekompressiooni protseduure.

Eeldused kursusele pääsemiseks: Advanced EANx Sukelduja ja Tehnilise Sukelduja sertifikaat, vähemalt 100 logitud sukeldumist, millest 30 on sügavamale kui 27 meetrit. Minimaalne vanus 18 aastat.

Kursuse sisu: Kursus koosneb teooraloengust ca 12 tundi, basseini- ja avaveepraktikast. Basseinipraktika käigus õpitakse lahendama erinevaid ohuolukordasid ja varustuse kasutamist. Kursuse raames tehakse vähemalt neli avaveesukeldumist, millest üks sügavamale kui 39 meetrit ja üks sügavusele 54 meetrit.

Hind: 485.-

Tehniline + Normoxic Trimix Sukelduja kursus koos 850.- EUR

Sügavsukelduja (Deep Diver) + Advanced Nitrox Sukelduja kursus koos 350.- EUR

Tekkis küsimus

Küsimuste korral võite meiega julgelt ühendust võtta.

Oma küsimus saada meile aadressil info@sukeldumisklubi.ee või info@sukeldumisklubi.ee.

Tekkis küsimus?

Küsimuste korral võite meiega julgelt ühendust võtta.

Kontaktivõimalused